امیرحمزه فرزین


 نشانی: خراسان رضوی / سرخس / خ امام خمینی نرسیده به میدان ش چشک
 تلفن: 051-34521211
 موبایل: 09153179847
 زمیته فعالیت: اسپلیت- خانگی