جلال افشاری


 نشانی: خوزستان / امیدیه / بازار مهاجرین - ردیف 9
 تلفن: 061-52623517
 موبایل: 09166520117
 زمیته فعالیت: کولر-خانگی(لباسشویی - جاروبرقی)