بهزاد قهوه رخی


 نشانی: خوزستان / اهواز / خ نواب صفوی بین مسلم و شریعتی پ16 کد پستی : 6193718161
 تلفن: 061-32924268-9/32224239
 موبایل: 09166200723
 زمیته فعالیت: اسپلیت