ابراهیم نام آور


 نشانی: خوزستان / دزفول / دزفول - خ آفرینش شمالی بین اتوبان 45 متری(فتح المبین ) و خ رودکی پ 301
 تلفن: 061-42245186
 موبایل: 09121782384
 زمیته فعالیت: اسپلیت- خانگی