برهان علی زارع


 نشانی: فارس / مرودشت / خ فردوسی شمالی( عسجدی) روبروی قنادی محمدی زاده تعمیرگاه لوازم خانگی برهان
 تلفن: 071-43231302-43230352
 موبایل: 09177287137
 زمیته فعالیت: اسپلیت- خانگی