ابراهیم غلامی


 نشانی: فارس / لامرد / خ بسیج روبروی مهدکودک عبدالله زاده
 تلفن: 071-52721491
 موبایل: 09177826721
 زمیته فعالیت: اسپلیت- خانگی