ابراهیم جمشیدی


 نشانی: فارس / فراشبند / فراشبند- خ ساحلی جنب بانک مسکن تعمیرات لوازم خانگی
 تلفن: 071-38757606
 موبایل: 09177206454
 زمیته فعالیت: اسپلیت- خانگی