جعفر رضایی


 نشانی: فارس / داراب / داراب خ سلمان فارسی (کمربندی) بالاتر از سه راه نهضت خدمات فنی رضائی
 تلفن: 071-53524694
 موبایل: 09176169178
 زمیته فعالیت: اسپلیت-خانگی