اصغر صادقی


 نشانی: کردستان / قروه / خ کارگر - جنب فروشگاه سامسونگ
 تلفن: 087-35250244
 موبایل: 09186095659
 زمیته فعالیت: صوتی و تصویری