محمدرضا افروزنده


 نشانی: کرمان / جیرفت / 4راه ایران خودرو- خ سلمان فارسی-
 تلفن: 034-43216250
 موبایل: 09133489533
 زمیته فعالیت: اسپلیت- خانگی