بهرام محمدی


 نشانی: کرمان / جیرفت / جیرفت خ حافظ غربی تعمیرگاه خدمات فنی محمدی
 تلفن: 034-43261100
 موبایل: 09133481181
 زمیته فعالیت: خانگی - اسپلیت