عباس فرامرزپور


 نشانی: کرمان /خ ابوذرجنوبی ک شماره 28 قبل از نانوایی
 تلفن: 0341-3234802
 موبایل: 09137132319