ایرج علیخانی


 نشانی: کرمانشاه / کرمانشاه / 22بهمن بین خ گذر نامه سی متری سوم پ47 کد پستی 6714674881
 تلفن: 083-38382727
 موبایل: 09183335019
 دورنگار (فکس): 083-38354927
 زمیته فعالیت: صوتی و تصویری