ابراهیم گرجی زاده


 نشانی: کهگیلویه و بویراحمد / / خ بندریان نرسیده به بیمارستان ش رجایی
 تلفن: 074-32222435
 موبایل: 09135436515-093688591
 زمیته فعالیت: اسپلیت