بهروز آبادی


 نشانی: گلستان / کلاله / خ فراغی روبرو مجتمع پزشکی ولیعصر کد پستی 4991714688
 تلفن: 017-35441114
 موبایل: 09113725104
 دورنگار (فکس): 017-35441114
 زمیته فعالیت: صوتی و تصویری