ابوالحسن رضایی


 نشانی: گلستان / بندر گز / خ پاسداران شرقی -نبش بسیج3 تعمیرگاه خدمات فنی سردینه
 تلفن: 017-34360054
 موبایل: 09111710221
 زمیته فعالیت: اسپلیت