اصغر رسولی


 نشانی: گیلان / صومعه سرا / خ جعفری پ 23- کد پستی 4361658153
 تلفن: 013-44324231
 موبایل: 09111835940
 دورنگار (فکس): 013-44321916
 زمیته فعالیت: صوتی و تصویری