اسماعیل سدادی


 نشانی: گیلان / رودسر / خ انقلاب پاساژ رضا زاده ط همکف خدمات پارس کد پستی 4481813785
 تلفن: 013-42625523
 موبایل: 09111432935
 دورنگار (فکس): 013-42625523
 زمیته فعالیت: صوتی و تصویری