اکبر کاظمی


 نشانی: گیلان / رودسر / خ ابن سینای جنوبی انتهای ماهی فروشان پاساژ امانی زیر دادگستری سابق :
 تلفن: 0142-42629000
 موبایل: 09111418014
 زمیته فعالیت: اسپلیت- خانگی