ایرج کریمی


 نشانی: گیلان / کیاشهر / کیاشهر خ شهدا بالاتراز مخابرات نبش گل رز 1 خدمات فنی کریمی
 تلفن: 0142-4826961
 موبایل: 09119426534
 زمیته فعالیت: اسپلیت- خانگی