ابراهیم کریمی پوریوسفی


 نشانی: گیلان / رشت / خ سعدی پل بوسار بالاتراز مسجد باقرآباد دفتر فنی به سرد کد پستی 4134916661
 تلفن: 0131-33124506
 موبایل: 09123240297
 زمیته فعالیت: اسپلیت-خانگی