حسین مهدی پسند


 نشانی: گیلان / خمام / 09112349871 مهدی پسند - خ امام جنب بخشداری داخل پاساژ خدابخشی
 تلفن: 0132-4224246
 موبایل: 09113361810
 زمیته فعالیت: اسپلیت- خانگی