جعفر پروانه ضیابری


 نشانی: گیلان / صومعه سرا / صومعه سرابخش ضیابر داخل بازار جنب بانک کشاورزی
 تلفن: 013-44312072
 موبایل: 09119896101
 زمیته فعالیت: کولرگازی