ابراهیم خاکسار نجفی


 نشانی: گیلان / صومعه سرا / خیابان بیژن حقیری جنب مدرسه شهید رجائی
 تلفن: 013-44327077
 موبایل: 09113821041
 زمیته فعالیت: اسپلیت- خانگی