امید ملکی


 نشانی: گیلان / رشت / میدان زرجوب خ امین ضرب زیر ساختمان فرزاد موسسه ملکی
 تلفن: 013-33849662
 موبایل: 09113316963
 زمیته فعالیت: کولرگازی