احمد عزیزی


 نشانی: لرستان / پلدختر / خ 7 تیر ک حیدری کاظمی نمایندگی مجاز ال جی و سامسونگ کد پستی 6851813977
 تلفن: 066-32222208
 موبایل: 09163631056
 دورنگار (فکس): 066-4197324
 زمیته فعالیت: صوتی و تصویری