ابراهیم طالبی


 نشانی: مازندران / قائم‌شهر / خیابان تهران پشت مخابرات حریم را آهن بعداز شبرنگ 2 مقابل اداره جنگلبانی کد پستی 75958-47656
 تلفن: 011-42225335-9363913029
 موبایل: 09113234317
 زمیته فعالیت: اسپلیت- خانگی