آرش علیزاده


 نشانی: مازندران / نوشهر / نوشهر - خ بهار آزادی روبروی درب خروج بندرفروشگاه ال جی کدپستی=96198-46518
 تلفن: 011-52358662
 موبایل: 09111912382
 زمیته فعالیت: اسپلیت