امید میرزایی


 نشانی: مازندران / ساری / بلوار آزادی انتهای بیست متری ش نوری روبروی درب مجتمع مسکونی جوانان
 تلفن: 011-33359404-5
 موبایل: 09122898486
 زمیته فعالیت: خانگی،کولر