تورج نیک اندام


 نشانی: همدان / ملایر / بلوار قائم مقامی جنب بانک رفاه کارگران خدمات صوتی تصویری صبا کد پستی 6571955996
 تلفن: 081-32223810
 موبایل: 09188526121
 دورنگار (فکس): 081-32221210
 زمیته فعالیت: صوتی و تصویری