اسماعیل کریمی


 نشانی: همدان / همدان / بلوار شهید آیت اله مطهری روبه روی بیمارستان بعثت جنب آژانس یاسین ط همکف
 تلفن: 081-38275733
 موبایل: 09121090518
 زمیته فعالیت: اسپلیت