امین دارابی امین


 نشانی: البرز / کرج / خ ذوب آهن روبرو مصلی خ کشاورز پ274 کد پستی 3158695731
 تلفن: 026-32229275
 موبایل: 09128590091
 دورنگار (فکس): 026-32229275
 زمیته فعالیت: صوتی و تصویری